Comerț modern versus chioșcuri

Comerţul modern din România a întrecut anul ăsta pentru prima dată pe cel tradiţional, respectiv 53% din total comerţ în dreptul comerţului modern versus 47% pentru cel tradiţional. Iată că, după lupte seculare care au